Artikel aanleveren

Netherlands Administrative Law Library werkt met het programma Editorial Manager om de goedkeuringsprocedure op een snelle en overzichtelijke manier te laten verlopen. Als u een artikel wilt indienen dient u uzelf te registreren. Via bovenstaande link opent een nieuw venster, klik op ‘register now’ om u aan te melden. Op deze pagina vindt u ook de (Engelstalige) instructies voor auteurs en reviewers. Na registratie zal u worden gevraagd een Engelstalige samenvatting te geven. Vervolgens kunt u uw artikel (in Word) uploaden en genereert het systeem een PDF. U ontvangt daarna geen drukproeven meer. Aangeleverde artikelen moeten voldoen aan de auteursinstructie.

Bij problemen kunt u contact opnemen via nall@bju.nl.

Auteursrecht

De redactie van Netherlands Administrative Law Library wil graag weten of het artikel al eerder is aangeboden aan een ander tijdschrift in verband met het vinden van reviewers. Dit kunt u aangeven bij het indienen van een artikel. Bijdragen die al eerder zijn gepubliceerd kunnen tevens in aanmerking komen voor opname in de Bibliotheek van NALL, voor zover u over het auteursrecht beschikt. De redactie beslist over opname van eerder verschenen werk. De auteur behoudt zijn auteursrecht. Met het indienen van een artikel wordt de auteur geacht in te stemmen met de afspraken zoals gemeld in het ‘Consent to Publish’.

Auteursinstructie

Aangeleverde artikelen moeten voldoen aan de auteursinstructie. Deze kunt u hier raadplegen.