Over NALL

Netherlands Administrative Law Library is een open access tijdschrift. Dit betekent dat alle artikelen gratis zijn in te zien, te downloaden en te printen vanaf deze website. NALL publiceert bijdragen op het gebied van zowel het algemene als het bijzondere bestuursrecht en verwelkomt artikelen die liggen op het grensvlak met andere disciplines, zoals bijvoorbeeld bestuurskunde en politicologie. 

De redactie en de uitgever beogen met NALL voor lezers en auteurs een vernieuwend platform te bieden. Wat biedt NALL?

 Voor lezers:

 • Gratis toegang tot artikelen
 • Gemakkelijk te raadplegen op elk gewenst moment en locatie
 • Zowel praktijkinformatie als wetenschappelijke bijdragen
 • Actualiteit door snel publicatieproces
 • Kwaliteit door beoordeling door een deskundige redactie en peers  

Voor auteurs:

 • Double blind peer review procedure voor wetenschappelijke bijdragen
 • Forum voor vakpublicaties
 • Behoud auteursrecht
 • Verzorgde PDF 
 • Geen deadlines
 • Geen woordenlimiet
 • Snelle review procedure
 • Mogelijkheid om in Engels te publiceren

De artikelen op deze website zijn voorlopig als HTML-versie te raadplegen en te printen. Op korte termijn zullen deze artikelen ook als PDF beschikbaar komen.

Peer review

Netherlands Administrative Law Library biedt de mogelijkheid om artikelen via een peer review procedure aan te laten nemen. Deze artikelen zijn te herkennen aan het icoon Peer reviewed

In de peer review procedure beoordelen experts of een bijdrage wetenschappelijk van aard is en voldoende kwaliteit heeft om als zodanig te worden gepubliceerd. De commissie Koers, die de kwaliteit van het Nederlands rechtswetenschappelijk onderzoek evalueerde, pleit in haar rapport ook voor het introduceren van peer review om evaluatie van onderzoek te vergemakkelijken.

Vakpublicaties

Ruimte voor actualiteiten en aandacht voor de bestuursrechtelijke praktijk vinden wij erg belangrijk. Ook vakpublicaties zijn zeer welkom. 

De werkwijze

Auteurs kunnen hun artikel indienen via deze website. De redactie beoordeelt eerst of het artikel past bij het tijdschrift. 

Als peer review is aangevraagd, worden er twee peers gezocht. Minimaal een van hen is gepromoveerd. Aan alle peers wordt de eis gesteld dat zij deskundig zijn op het terrein van de bijdrage en dat zij zelf wetenschappelijk publiceren. De peers weten niet door wie het te beoordelen artikel is geschreven en de auteurs weten niet wie hun artikel zal beoordelen (double blind peer review). De peers geven hun oordeel en commentaar en aan de hand daarvan beslist de redactie over uiteindelijke plaatsing op de website.

Onder omstandigheden is het denkbaar dat voor de peer reviewer toch valt te achterhalen door wie het te beoordelen artikel is geschreven. Dit staat niet op voorhand van het uitvoeren van een peer review in de weg.

Publicaties waarvoor de auteur geen peer review heeft aangevraagd, worden door de redactie beoordeeld.

Nederlands- en Engelstalig

NALL publiceert zowel Nederlandstalige en Engelstalige bijdragen. De auteur kan er ook voor kiezen om een en dezelfde bijdrage in beide talen te laten verschijnen. De auteur draagt zelf zorg voor de vertaling.

Auteursrecht

De redactie van NALL wil graag weten of het artikel al eerder is aangeboden aan een ander tijdschrift in verband met het vinden van reviewers. Dit kunt u aangeven bij het indienen van een artikel. Bijdragen die al eerder zijn gepubliceerd kunnen tevens in aanmerking komen voor opname in de Bibliotheek van NALL, voor zover u over het auteursrecht beschikt. De redactie beslist over opname van eerder verschenen werk.

De auteur behoudt zijn auteursrecht. Met het indienen van een artikel wordt de auteur geacht in te stemmen met de afspraken zoals gemeld in het ‘Consent to Publish’.