Redactie


Ymre Schuurmans (voorzitter)

Ymre Schuurmans is universitair hoofddocent bij de Afdeling staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden. Zij publiceert regelmatig over algemeen bestuursrecht, (bestuurs)procesrecht, en in het bijzonder over het bewijsrecht. Tevens is zij als rechter-plaatsvervanger verbonden aan de Rechtbank Amsterdam.

E-mailadres: y.e.schuurmans@law.leidenuniv.nl

 


Michael Verhulst
(redactiesecretaris)

Michael Verhulst is als onderwijs- en onderzoeksmedewerker (junior docent) verbonden aan de afdeling Staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden.

E-mailadres: m.j.m.verhulst@law.leidenuniv.nl

 


Willemien den Ouden

Willemien den Ouden is hoogleraar bestuursrecht aan de Universiteit Leiden. Zij publiceert op het terrein van het algemeen bestuursrecht, financieel bestuursrecht (subsidierecht, staatssteun, aanbesteding) en Europees bestuursrecht. Zij is raadsheer-plaatsvervanger in het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Zie hier voor meer informatie.

E-mailadres: w.denouden@law.leidenuniv.nl

 
 

Rolf Ortlep is als universitair docent verbonden aan het Instituut voor Staats- en Bestuursrecht van de Universiteit Utrecht. Hij publiceert regelmatig over algemeen bestuursrecht, (bestuurs)procesrecht, Europees bestuursrecht en aansprakelijkheidsrecht.

E-mailadres: r.ortlep@uu.nl

 


Albertjan Tollenaar

Albertjan Tollenaar is als universitair docent verbonden aan de vakgroep Bestuursrecht & Bestuurskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij doet vooral onderzoek naar het (functioneren van het) algemene bestuursrecht, regulering in het algemeen en beleidsregels in het bijzonder.

E-mailadres: a.tollenaar@rug.nl

 


Gerrit van der Veen

De heer Mr. Dr. G.A. (Gerrit) van der Veen (1967) is advocaat-partner sinds 2004 en geeft voor AKD leiding aan de praktijkgroep Overheid en Onderneming in Rotterdam. Gerrit is aan de Utrechtse Universiteit gepromoveerd op het proefschrift “Openbare zaken”, inzake de samenloop van publiek- en privaatrecht, in het bijzonder bij openbare zaken.

E-mailadres: gvanderveen@akd.nl

 


Johan Wolswinkel

Johan Wolswinkel is als universitair hoofddocent verbonden aan het departement Publiekrecht, Encyclopedie en Rechtsgeschiedenis van Tilburg Law School, Tilburg University. Zijn onderzoek richt zich op verdelingsvraagstukken in het nationale en Europese bestuursrecht.

E-mailadres: C.J.Wolswinkel@uvt.nl

 

Contact

Voor vragen of opmerkingen over NALL kunt u mailen naar nall@bju.nl, of mail naar een van onze redactieleden. Ideeën voor artikelen en opmerkingen over onze website zijn altijd welkom.