Bibliotheek

De Bibliotheek bevat bijdragen die eerder in een andere vorm zijn verschenen, maar nu tevens op NALL zijn gepubliceerd. Zo zijn de verschillende bijdragen aan de bundel 15 jaar Awb in de bibliotheek van NALL opgenomen. De opmaak van de bestanden komt overeen met de eerder gepubliceerde bijdragen, inclusief de paginanummering. Bij verwijzing naar deze bijdragen wordt zowel de authentieke bron als de vindplaats op NALL genoemd.

NALL Special: 15 jaar derde tranche Awb

Open access-tijdschrift NALL heeft een special doen verschijnen: Vijftien jaar derde tranche Awb. Voor deze special heeft de redactie verschillende experts aangezocht om het succes – of het falen – van de derde tranche van de Awb te belichten. Hoe zijn de regels inzake bekendmaking, beleidsregels, subsidies, hand- having en toezicht uitgepakt en zijn de doelstellingen bereikt? Naast deze artikelen per deelthema, bevat de special een overkoepelende bijdrage waarin de redactie reflecteert op nut en noodzaak van een algemene codificatie van bestuursrecht, mede in het licht van Europese ontwikkelingen.

Download de special »

'Anders, of toch niet?'

Anders, of toch niet?
Een onderzoek naar de mogelijkheden van meer Awb-conforme onderwijswetgeving

Mr. J.A. de Boer (TiU)
Prof. mr. drs. F.C.M.A. Michiels (TiU)
Prof. mr. drs. W. den Ouden (UL)
Prof. mr. P.J.J. Zoontjens (TiU)

Hoofdstukken uit ’Bestuursrecht harmoniseren: 15 jaar Awb

Inleiding

Thema 1: De Awb als voortdurend wetgevingsproces

Thema 2: Algemene systeemkritische beschouwingen over de Awb

Thema 3: Vraagstukken rondom de huidige Awb(-bepalingen)

Thema 4: Nieuwe loten aan de stam; sancties en geldschulden

Thema 5: De Awb vanuit een internationaal perspectief

Thema 6: De toekomst

Thema 7: rechtsvergelijking: algemene codificaties in andere landen